หนุ่มสาว

ภาษาอังกฤษ


n teenager
คำอธิบาย: คนที่อยู่พ้นวัยเด็กมาแล้ว แต่ยังไม่เข้าวัยผู้ใหญ่ อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น
ความหมายเหมือนกับ: วัยรุ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: youth , teen , youngster
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวที่มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม
adj young
คำอธิบาย: ที่มีอายุพ้นวัยเด็กแล้ว, ที่อยู่ในวัยทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: คนหนุ่มสาว , คนหนุ่มคนสาว
คำที่เกี่ยวข้อง: youthful , immature , juvenile , junior , callow
ตัวอย่างประโยค: ค่ายเพลงที่เกิดใหม่นี้ มีแต่ศิลปินหนุ่มสาวทั้งนั้น
n youth
คำอธิบาย: ผู้ที่มีอายุพ้นวัยเด็กแล้ว, ผู้อยู่ในวัยทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: คนหนุ่มสาว , คนหนุ่มคนสาว
คำที่เกี่ยวข้อง: young people , teenagers , adolescents , juveniles
ตัวอย่างประโยค: การที่จะห้ามหนุ่มสาวไม่ให้รักกัน ผู้ใหญ่มักจะใช้วิธีแยกให้อยู่ต่างกัน