หนี

ภาษาอังกฤษ


v escape
คำอธิบาย: ไปเสียให้พ้น, หลีกไปให้พ้น, ไปเสียให้พ้นจากอันตราย
คำที่เกี่ยวข้อง: flee
ตัวอย่างประโยค: แรงงานของพม่าจำนวนไม่น้อยหนีออกมาทำงานต่างด้าว เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลในย่างกุ้ง
v avoid
ความหมายเหมือนกับ: หลีกเลี่ยง , หลบหลีก , เลี่ยง , หลีก , หลีกหนี , หลบ
คำที่เกี่ยวข้อง: escape
ตัวอย่างประโยค: ปรากฏการณ์ เอลนิโน ทำให้อากาศแปรปรวนไปทั้งโลก ประเทศไทยเองก็หนีไม่พ้นสภาวะผิดปกตินี้เช่นกัน