หนอนด้น

ภาษาอังกฤษ


n trichina
ความหมายเหมือนกับ: พยาธิตัวจี๊ด
คำที่เกี่ยวข้อง: gnathostoma spinigerum (gnathostomatidae)
n trichina
ความหมายเหมือนกับ: พยาธิตัวจี๊ด
คำที่เกี่ยวข้อง: Gnathostoma spinigerum