หดหู่ใจ

ภาษาอังกฤษ


v depress
ความหมายเหมือนกับ: หดหู่ , เศร้า , เศร้าโศก , เศร้าสลด , ซึมเซา , ห่อเหี่ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: dejected , dispirit
คำตรงข้าม: เบิกบานใจ , ชุ่มชื่นใจ
ตัวอย่างประโยค: ระหว่าเดินออกจากโรงพยาบาล ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมรู้สึกหดหู่ใจเหลือเกิน