หงอย

ภาษาอังกฤษ


adv listlessly
ความหมายเหมือนกับ: เหงา , หงอยเหงา
คำที่เกี่ยวข้อง: in low spirits , witheringly , depressingly , spiritlessly , languidly
คำตรงข้าม: กระปรี้กระเปร่า , ชุ่มชื่น , ร่าเริง
ตัวอย่างประโยค: เขาเห็นลูกไก่ยืนหงอย ตัวสั่นกลางสายฝน จึงเข้าไปจับเข้าบ้าน