ส่ายไปส่ายมา

ภาษาอังกฤษ


v wobble
คำที่เกี่ยวข้อง: shake , rock , sway , totter , teeter , tremble
คำตรงข้าม: อยู่กับที่
ตัวอย่างประโยค: มันชูงวงแล้วส่ายไปส่ายมา คล้ายกับว่าจะดมกลิ่นฉัน