ส่วนหน้า

ภาษาอังกฤษ


adj front
คำอธิบาย: เกี่ยวกับบริเวณที่อยู่ด้านหน้า
ความหมายเหมือนกับ: ด้านหน้า , ข้างหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: frontal
คำตรงข้าม: ส่วนหลัง
ตัวอย่างประโยค: สมองส่วนกลางเป็นส่วนแคบระหว่างสมองส่วนหน้าและสมองส่วนหลัง
n the front
คำอธิบาย: บริเวณที่อยู่ด้านหน้า
ความหมายเหมือนกับ: ด้านหน้า , ข้างหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: front part
คำตรงข้าม: ส่วนหลัง
ตัวอย่างประโยค: ลูกตาเป็นรูปกลมอยู่ในส่วนหน้าของเบ้าตา
n the front
คำอธิบาย: บริเวณที่อยู่ด้านหน้า
ความหมายเหมือนกับ: ด้านหน้า , ข้างหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: front part
คำตรงข้าม: ส่วนหลัง
ตัวอย่างประโยค: ลูกตาเป็นรูปกลมอยู่ในส่วนหน้าของเบ้าตา
adj front
คำอธิบาย: เกี่ยวกับบริเวณที่อยู่ด้านหน้า
ความหมายเหมือนกับ: ด้านหน้า , ข้างหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: frontal
คำตรงข้าม: ส่วนหลัง
ตัวอย่างประโยค: สมองส่วนกลางเป็นส่วนแคบระหว่างสมองส่วนหน้าและสมองส่วนหลัง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top