ส่วนประกอบ

ภาษาอังกฤษ


n composition
คำที่เกี่ยวข้อง: component