ส่วนตัว

ภาษาอังกฤษ


adj personal
ความหมายเหมือนกับ: เฉพาะบุคคล , เฉพาะกลุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: individual
adv privately
คำตรงข้าม: โดยทั่วไป
adj personal
ความหมายเหมือนกับ: ติดตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: private
adj individual
ความหมายเหมือนกับ: เฉพาะบุคคล
คำที่เกี่ยวข้อง: personal , exclusive

คำที่มี "ส่วนตัว" ในคำ


สมบัติส่วนตัว n personal property
คำอธิบาย: ทรัพย์สินที่เป็นของส่วนบุคคล
หน่วยนับ: ชิ้น
คำตรงข้าม: สมบัติส่วนรวม
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านบางคนลักลอบขุดหาของโบราณขึ้นมาเป็นสมบัติส่วนตัว

ประโยชน์ส่วนตัว n personal interest
ความหมายเหมือนกับ: ประโยชน์ส่วนตน
คำตรงข้าม: ประโยชน์ส่วนรวม
ตัวอย่างประโยค: หากพวกเราทำงานโดยนึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว องค์กรของเราก็จะไม่ก้าวหน้า

เรื่องส่วนตัว n private matter
คำอธิบาย: เรื่องราวเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องส่วนบุคคล , เรื่องเฉพาะบุคคล
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคุณอยากเปิดเผยเรื่องส่วนตัว ควรรอให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามั่นคงพอสมควร

ความเห็นส่วนตัว n personal opinion
ตัวอย่างประโยค: คุณมีสิทธิ์ในการที่จะแสดงความเห็นส่วนตัวซึ่งอาจจะแตกต่างจากคนในกลุ่ม

สินส่วนตัว n personal property
คำอธิบาย: ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส หรือที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดย เสน่หา หรือทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น
ความหมายเหมือนกับ: สินเดิม
ตัวอย่างประโยค: เขามีสินส่วนตัวมากมาย ผู้หญิงที่ไหนก็อยากจะมายุ่งกับเขาทั้งนั้น

สิทธิส่วนตัว n individual right
หน่วยนับ: อย่าง
ความหมายเหมือนกับ: สิทธิส่วนบุคคล
คำตรงข้าม: สิทธิส่วนรวม
ตัวอย่างประโยค: กรณีที่ข้าราชการประจำขอลาออกจากตำแหน่ง ย่อมเป็นสิทธิส่วนตัวของข้าราชการแต่ละคน

โดยส่วนตัว adv privately
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนตัว
คำตรงข้าม: โดยทั่วไป
ตัวอย่างประโยค: ศิลปินชอบทำงานโดยส่วนตัวมากกว่าทำร่วมกับคนอื่น

ประวัติส่วนตัว n background and personal information
ตัวอย่างประโยค: ผู้สมัครงานต้องกรอกประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน

ทุนส่วนตัว n private fund

ห้องส่วนตัว n private room
หน่วยนับ: ห้อง
ตัวอย่างประโยค: เธอชอบขังตัวเองอยู่ในห้องส่วนตัว

ห้องส่วนตัว n private room
หน่วยนับ: ห้อง
ตัวอย่างประโยค: เธอชอบขังตัวเองอยู่ในห้องส่วนตัวเป็นประจำ

ความเป็นส่วนตัว n privacy
คำตรงข้าม: ความเป็นสาธารณะ , ความเป็นส่วนรวม
ตัวอย่างประโยค: คนที่เป็นดาราต้องเสียความเป็นส่วนตัวไปโดยปริยาย

ของส่วนตัว n personal effects
ความหมายเหมือนกับ: ของใช้ส่วนตัว
ตัวอย่างประโยค: ในการเดินทางอุปกรณ์กองกลางเรามีให้ครบครัน เอาแต่ของส่วนตัว เต็นท์กับถุงนอนไปก็พอ

เป็นส่วนตัว adj private
ความหมายเหมือนกับ: ลำลอง
คำตรงข้าม: ทางการ

ของใช้ส่วนตัว n personal effectsค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top