ส่วนตัว

ภาษาอังกฤษ


adj personal
ความหมายเหมือนกับ: เฉพาะบุคคล , เฉพาะกลุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: individual
adv privately
คำตรงข้าม: โดยทั่วไป
adj personal
ความหมายเหมือนกับ: ติดตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: private
adj individual
ความหมายเหมือนกับ: เฉพาะบุคคล
คำที่เกี่ยวข้อง: personal , exclusive