ส่งมอบ

ภาษาอังกฤษ


v deliver
ความหมายเหมือนกับ: มอบ , มอบให้ , นำไปให้ , ส่งให้
คำที่เกี่ยวข้อง: carry
v send to
ความหมายเหมือนกับ: มอบ , ให้ , มอบให้ , ส่งให้
คำที่เกี่ยวข้อง: transfer
คำตรงข้าม: รับมอบ
ตัวอย่างประโยค: เรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงตากสินได้รับความเสียหาย ไม่สามารถส่งมอบให้กองทัพเรือไทย ได้