ส่งผล

ภาษาอังกฤษ


v affect
ความหมายเหมือนกับ: มีผล
คำที่เกี่ยวข้อง: influence
v affect
คำอธิบาย: มีผลต่ออีกสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ทำให้ , เป็นผล , ส่งผลให้
คำที่เกี่ยวข้อง: influence , impact
คำตรงข้าม: เหตุเพราะ , สาเหตุเพราะ
ตัวอย่างประโยค: ผลพวงวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลการค้าไทย-บราซิล ปี 2542 ขยายตัวเพียงเล็กน้อย

คำที่มี "ส่งผล" ในคำ


ส่งผลให้เกิด v cause
คำอธิบาย: เป็นเหตุให้เกิด
ความหมายเหมือนกับ: เป็นเหตุให้ , เป็นสาเหตุของ , ส่งผลให้ , เป็นผลให้
ตัวอย่างประโยค: การกระทำเช่นนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพของพวกเรา

ส่งผลกระทบ v have an affect on
ความหมายเหมือนกับ: มีผลกระทบ

ส่งผลลัพธ์ v effect
ความหมายเหมือนกับ: ส่งผล , มีผล

ส่งผลให้ v cause

ส่งผลให้ v cause
ความหมายเหมือนกับ: เป็นเหตุให้ , เป็นสาเหตุของ , เป็นผลให้

ส่งผลให้ v affect
ความหมายเหมือนกับ: ทำให้ , เป็นผล
คำตรงข้าม: เหตุเพราะ , สาเหตุเพราะค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top