สู้รบ

ภาษาอังกฤษ


v fight
ความหมายเหมือนกับ: ทำสงคราม , ทำศึก , รบ
คำที่เกี่ยวข้อง: combat
คำตรงข้าม: สงบศึก