สูบ

ภาษาอังกฤษ


v suck
ความหมายเหมือนกับ: ดูด
คำที่เกี่ยวข้อง: draw into , pump
v smoke
ความหมายเหมือนกับ: ดูด
คำที่เกี่ยวข้อง: take smoke into
v pump
คำอธิบาย: ดูดเข้าไป, ดูดออกมา
ความหมายเหมือนกับ: ดูด , สูด
คำที่เกี่ยวข้อง: drain
ตัวอย่างประโยค: น้ำดิบที่สูบขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาต้องผ่านการบำบัด และตรวจมาตรฐานก่อนที่จะสูบจ่ายบริการให้แก่ประชาชน