สูด

ภาษาอังกฤษ


v snuff
คำอธิบาย: หายใจเข้าไปโดยแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: sniff , nose , scent
ตัวอย่างประโยค: ฉันสูดกลิ่นของทะเลเข้าไปเต็มปอดจนรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้าง