สูญสิ้น

ภาษาอังกฤษ


v exhaust
คำอธิบาย: ไม่มีอีกต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: หมด , ว่างเปล่า , ล่มจม , หมดสิ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: use up
ตัวอย่างประโยค: เมื่อพุทธกาลล่วงไปราว 1,400 ปี พุทธศาสนาในอินเดียก็สูญสิ้นไป