สุรา

ภาษาอังกฤษ


n spirits
หน่วยนับ: ขวด
ความหมายเหมือนกับ: เหล้า , น้ำเมา
คำที่เกี่ยวข้อง: liquor