สุภาพ

ภาษาอังกฤษ


v be polite
ความหมายเหมือนกับ: เรียบร้อย , อ่อนโยน
คำที่เกี่ยวข้อง: be gentle
คำตรงข้าม: หยาบคาย
adv politely
คำอธิบาย: ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
ความหมายเหมือนกับ: เรียบร้อย , อ่อนโยน
คำที่เกี่ยวข้อง: courteously , respectfully , civilly
คำตรงข้าม: ก้าวร้าว
ตัวอย่างประโยค: เธอนิ่งฟังอย่างสุภาพ พร้อมกับผงกหัวเห็นด้วย
adj polite
คำอธิบาย: ลักษณะที่ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
ความหมายเหมือนกับ: เรียบร้อย , อ่อนโยน
คำที่เกี่ยวข้อง: courteous , well-behaved , well-mannered , mannerly , respectful , civil
คำตรงข้าม: ก้าวร้าว
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มชาวเกาะยืนคิดอยู่ครู่ใหญ่ๆ จึงตอบคำถามท่านด้วยเสียงที่สุภาพ