สุดทาง

ภาษาอังกฤษ


n destination
ความหมายเหมือนกับ: จุดหมาย , ที่หมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: terminal point , end-point , end of the journey
คำตรงข้าม: ต้นทาง
n dead end
ความหมายเหมือนกับ: สุดถนน
คำที่เกี่ยวข้อง: blind alley