สุดคิด

ภาษาอังกฤษ


v be at the end of one´s tether
คำอธิบาย: คิดอะไรไม่ออกแล้ว, คิดหาทางแก้ไขไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: จนปัญญา , หมดปัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: be at one´s wit´s end
ตัวอย่างประโยค: ผมสุดคิดในเรื่องนี้แล้ว ใครจะเอาอย่างไรก็ตามใจเถิด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top