สึง

ภาษาอังกฤษ


v be possessed
ความหมายเหมือนกับ: อยู่ , เข้าอยู่ , อาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: haunt