สีหน้า

ภาษาอังกฤษ


n countenance
คำอธิบาย: อารมณ์ที่ปรากฏบนใบหน้า
ความหมายเหมือนกับ: สีหน้าท่าทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: expression , face , visage
ตัวอย่างประโยค: ถ้าสังเกตเห็นสีหน้าของเธอจะรู้ว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เธอพูด