สีน้ำตาลอ่อน

ภาษาอังกฤษ


adj light brown
n light brown