สิ้นใจ

ภาษาอังกฤษ


v die
คำอธิบาย: อาการที่แสดงว่าตาย
ความหมายเหมือนกับ: สิ้นชีพ , สิ้นชีวิต , สิ้นบุญ , สิ้นลม , ตาย , สิ้นลมปราณ , หมดลม
คำที่เกี่ยวข้อง: pass away , perish , breathe one´s last , croak , kick the bucket , peg out , sniff it
ตัวอย่างประโยค: เจ้าพ่อต้องสิ้นใจไปทั้งๆ ที่ในมือยังกำไพ่อยู่