สิ้นเรื่องสิ้นราว

ภาษาอังกฤษ


v end a story
ความหมายเหมือนกับ: จบเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: finish a story


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top