สิ้นเรื่องสิ้นราว

ภาษาอังกฤษ


v end a story
ความหมายเหมือนกับ: จบเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: finish a story