สิ้นเรื่อง

ภาษาอังกฤษ


v end a story
คำอธิบาย: หมดหรือจบเรื่องไป
ความหมายเหมือนกับ: จบเรื่อง , สิ้นเรื่องสิ้นราว
คำที่เกี่ยวข้อง: finish a story
ตัวอย่างประโยค: ความบาดหมางสิ้นเรื่องไปได้พวกเราก็โล่งอก

คำที่มี "สิ้นเรื่อง" ในคำ


สิ้นเรื่องสิ้นราว v end a story
ความหมายเหมือนกับ: จบเรื่องค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top