สิ้นเรื่อง

ภาษาอังกฤษ


v end a story
คำอธิบาย: หมดหรือจบเรื่องไป
ความหมายเหมือนกับ: จบเรื่อง , สิ้นเรื่องสิ้นราว
คำที่เกี่ยวข้อง: finish a story
ตัวอย่างประโยค: ความบาดหมางสิ้นเรื่องไปได้พวกเราก็โล่งอก