สิ้นหวัง

ภาษาอังกฤษ


v dispirit
ความหมายเหมือนกับ: ท้อแท้ , หดหู่ใจ , หมดหวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: discourage , dampen , dishearten
v be hopeless
ความหมายเหมือนกับ: หมดหวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: have no hope
คำตรงข้าม: สมหวัง , สมปรารถนา , สมใจ
v become gloomy
ความหมายเหมือนกับ: หมดหวัง , หดหู่ , เศร้าโศก , ท้อแท้ , เศร้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be depressed , look black , be discouraged
v be despondent
ความหมายเหมือนกับ: ทอดอาลัย , หมดอาลัยตายอยาก , หมดหวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be disheartened , be discouraged
v tired
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนเปลี้ย , เพลียใจ , ท้อถอย , หมดกำลังใจ , หมดหวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: weary , down hearted , downcast , feel dejected
v despair
ความหมายเหมือนกับ: หมดอาลัย , หมดหวัง , ท้อใจ , ท้อแท้
คำที่เกี่ยวข้อง: be hopeless
v dejected
ความหมายเหมือนกับ: ท้อแท้ , หดหู่
คำที่เกี่ยวข้อง: be depressed , be dispirited , be miserable