สิ้นสุด

ภาษาอังกฤษ


v end
ความหมายเหมือนกับ: จบ , หมด , ถึงที่สุด
คำที่เกี่ยวข้อง: finish , stop
คำตรงข้าม: เริ่มต้น , แรกเริ่ใ
v end
ความหมายเหมือนกับ: จบสิ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: come to an end , terminate , be over
คำตรงข้าม: เริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค: เรื่องราวระหว่างผมกับคุณสิ้นสุดลงแล้ว
v be ruined
คำอธิบาย: ถึงที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: จบ , หมด
คำที่เกี่ยวข้อง: be finished , be overthrown
คำตรงข้าม: เริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค: กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลทั้งหมดจะเริ่มต้นและสิ้น สุด ภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์ล้วนๆ โดยไม่ต้องอาศัยคนเฝ้าเครื่องเลย