สิ่งของ

ภาษาอังกฤษ


n thing
หน่วยนับ: ชิ้น, อัน
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุ
คำที่เกี่ยวข้อง: article , matter
ตัวอย่างประโยค: กรมประชาสงเคราะห์รับบริจาคหนังสือ สิ่งของ ให้เด็กนักเรียนในชนบทที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน