สิริมงคล

ภาษาอังกฤษ


n luck
ความหมายเหมือนกับ: มงคล , ศรี , มิ่งขวัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: fortune , fate
คำตรงข้าม: อัปมงคล , เสนียดจัญไร