สามีภรรยา

ภาษาอังกฤษ


n husband and wife
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: ผัวเมีย
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ไม่ยินยอมให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยา