สามีภรรยา

ภาษาอังกฤษ


n husband and wife
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: ผัวเมีย
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ไม่ยินยอมให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยา

คำที่มี "สามีภรรยา" ในคำ


คู่สามีภรรยา n spouse
ความหมายเหมือนกับ: คู่ชีวิต , คู่เคียง , คู่สมรส , คู่ครอง
ตัวอย่างประโยค: ชีวิตของท่านเจ้าคุณและคุณหญิงเป็นคู่สามีภรรยาที่เรียบง่ายและเป็นแบบอย่างให้อนุชนได้

การเป็นสามีภรรยา n married life
ความหมายเหมือนกับ: ชีวิตครอบครัว , ชีวิตสมรส , ชีวิตแต่งงาน , การครองเรือน , การมีคู่ครอง

การเป็นสามีภรรยา n married life
ความหมายเหมือนกับ: ชีวิตแต่งงาน , ชีวิตคู่ , ชีวิตครอบครัวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top