สามารถ

ภาษาอังกฤษ


aux can
ความหมายเหมือนกับ: เชี่ยวชาญ
คำที่เกี่ยวข้อง: be able to
คำตรงข้าม: ไร้สามารถ
v be able to
คำอธิบาย: กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: ทำได้
คำที่เกี่ยวข้อง: be capable of , know how to
ตัวอย่างประโยค: เขาสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ 4 สมัย เป็นประวัติการณ์