สาด

ภาษาอังกฤษ


n mat
หน่วยนับ: ผืน
ความหมายเหมือนกับ: เสื่อ , เสื่อสาด
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านจัดหาเสื่อสาดไปลาดปูไว้สำหรับอาสน์สงฆ์
v splash
คำอธิบาย: ซัดน้ำไป, วักน้ำไปโดยแรง
ความหมายเหมือนกับ: ซัด
คำที่เกี่ยวข้อง: lash , dash , throw , toss out , spill , sprinkle
ตัวอย่างประโยค: ฝนสาดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้จนพื้นห้องเริ่มเปียกนอง

คำที่มี "สาด" ในคำ


สาดส่อง v break through
คำอธิบาย: ฉายแสงผ่านเข้ามา
ความหมายเหมือนกับ: ส่อง
ตัวอย่างประโยค: แสงแดดอ่อนๆ สาดส่องเข้ามาภายในห้องช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเช้าวันใหม่

สาดโคลน v malign
ความหมายเหมือนกับ: ทำลายชื่อเสียง , ทำให้มัวหมอง , ทำให้เสียหาย

สาดโคลน v slander
คำอธิบาย: ใส่ร้ายป้ายสี
ตัวอย่างประโยค: ผู้สมัครแต่ละคนสาดโคลนกันอย่างเมามัน

สาดกระสุน v rake
ความหมายเหมือนกับ: ยิงกระหน่ำ , รัวกระสุน

สาดั้ง n king post
คำอธิบาย: เสาเรือนเครื่องสับ ตั้งอยู่กึ่งกลางบนหลังรอดขึ้นไปรับอกไก่
หน่วยนับ: เสา, ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ดั้ง
ตัวอย่างประโยค: เสาดั้งในส่วนประกอบเรือนไทยหมายถึงเสาที่อยู่ด้านหน้าเป็นเสากลมวางอยู่บนรอดแล้วขึ้นไปถึงขื่อ

รากสาด n typhoid
คำอธิบาย: กลุ่มโรคที่มีอาการไข้สูงนานเป็นสัปดาห์ มีผื่นขึ้น แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ไข้รากสาดน้อย และ ไข้รากสาดใหญ่

กันสาด n awning
คำอธิบาย: ส่วนที่ต่อออกมาจากชายคาสำหรับกันฝนสาด
ตัวอย่างประโยค: เรือนไทยจะไม่ติดปั้นลมหน้าจั่วแต่จะกรุไม้ตีเป็นฝาเกล็ดและมักติดกันสาดต่อไปยังริมชายคาเรือนสำหรับกันฝนสาดฝาเรือน

ซัดสาด v swash
ความหมายเหมือนกับ: ซัด
ตัวอย่างประโยค: แม้หน้าต่างจะมีมุ้งลวดแต่ก็ไร้ความหมาย หากสายฝนซัดสาดเข้ามาอย่างแรง

เสื่อสาด n mat
ความหมายเหมือนกับ: เสื่อ

การสาด n pouring
ความหมายเหมือนกับ: การริน , การเท , การลาด

ไข้รากสาดน้อย n typhoidค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top