สั่นสะเทือน

ภาษาอังกฤษ


v quake
ความหมายเหมือนกับ: สะเทือน , สั่น , ไหว
คำที่เกี่ยวข้อง: shake , vibrate