สั่นสะเทือน

ภาษาอังกฤษ


v quake
ความหมายเหมือนกับ: สะเทือน , สั่น , ไหว
คำที่เกี่ยวข้อง: shake , vibrate

คำที่มี "สั่นสะเทือน" ในคำ


การสั่นสะเทือน n tremblerค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top