สั่น

ภาษาอังกฤษ


v totter
คำอธิบาย: ไม่มั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: โยก , คลอน
คำที่เกี่ยวข้อง: stagger , be unsteady , sway , reel
คำตรงข้าม: มั่นคง , แข็งแรง