สั่งซื้อ

ภาษาอังกฤษ


v order
คำที่เกี่ยวข้อง: request , direct
v order a purchase
คำอธิบาย: บอกให้ซื้อ
ตัวอย่างประโยค: ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าของเราทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง