สั่งงาน

ภาษาอังกฤษ


v command
คำที่เกี่ยวข้อง: order , give an order to
v assign
ความหมายเหมือนกับ: มอบหมายงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: allocate , allot
ตัวอย่างประโยค: ก่อนออกจากบ้าน คุณแม่ต้องสั่งงานแม่บ้านไว้ทุกวัน