สั่งการ

ภาษาอังกฤษ


v command
ความหมายเหมือนกับ: สั่ง , ออกคำสั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: order , bid , charge , direct
ตัวอย่างประโยค: ท่านยังไม่มีอำนาจจะพูดจาหรือสั่งการอะไร