สัมฤทธิผล

ภาษาอังกฤษ


v achieve
คำอธิบาย: เป็นผลสำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: ประสบผลสำเร็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: accomplish , bear fruit , succeed , produce the effect/s
ตัวอย่างประโยค: ข้อเรียกร้องของครูประถมนั้นยากที่จะสัมฤทธิผลตามที่ต้องการ
n achievement
ความหมายเหมือนกับ: ความสำเร็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: accomplishment , success
ตัวอย่างประโยค: สัมฤทธิผลของผลงานจะเป็นประการใด เป็นสิ่งที่ผู้เสพศิลปะจะต้องเป็นผู้ตัดสิน
n achievement
ความหมายเหมือนกับ: ความสำเร็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: accomplishment , success
ตัวอย่างประโยค: สัมฤทธิผลของผลงานจะเป็นประการใด เป็นสิ่งที่ผู้เสพศิลปะจะต้องเป็นผู้ตัดสิน
v achieve
คำอธิบาย: เป็นผลสำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: ประสบผลสำเร็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: accomplish , bear fruit , succeed , produce the effect/s
ตัวอย่างประโยค: ข้อเรียกร้องของครูประถมนั้นยากที่จะสัมฤทธิผลตามที่ต้องการ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top