สับสน

ภาษาอังกฤษ


v jumble
คำอธิบาย: ปะปนกันยุ่งไม่เป็นระเบียบ
ความหมายเหมือนกับ: ยุ่งเหยิง , ยุ่งวุ่นวาย , วุ่นวาย
คำที่เกี่ยวข้อง: muddle , confuse
ตัวอย่างประโยค: หากเราทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันจะทำให้สับสนได้ ดีไม่ดีอาจทำให้เสียไปทั้งหมด