สันติภาพ

ภาษาอังกฤษ


n peace
ความหมายเหมือนกับ: ความสงบสุข , ความสงบ , สันติ
n peace
ความหมายเหมือนกับ: ความสงบ
คำที่เกี่ยวข้อง: calm , calmness , tranquillity , quiet , hush , repose
คำตรงข้าม: สงคราม
ตัวอย่างประโยค: สันติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลงเมื่อสงครามได้เกิดขึ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top