สัตตบุษย์

ภาษาอังกฤษ


n sacred lotus
คำอธิบาย: ชื่อบัวหลวงพันธุ์หนึ่งมีดอกสีขาว
หน่วยนับ: ดอก
ความหมายเหมือนกับ: บัวหลวง