สัญญา

ภาษาอังกฤษ


n contract
หน่วยนับ: ข้อ, ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อตกลง , คำมั่น , คำสัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: agreement , promise
v promise
ความหมายเหมือนกับ: ให้คำมั่น , รับประกัน , ให้สัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: vow