สังเกต

ภาษาอังกฤษ


v observe
ความหมายเหมือนกับ: พินิจ , พิจารณา , ดู
คำที่เกี่ยวข้อง: notice , perceive
v observe
คำอธิบาย: คอยจับตาดู, หมายจดจำไว้, ฟังหรือดูอย่างละเอียดละออ
คำที่เกี่ยวข้อง: notice , note , perceive , discern , spot , see
ตัวอย่างประโยค: ผมสะดุ้งเล็กน้อย และพยายามไม่ให้อาจารย์ท่านนั้นสังเกตได้