สะเทือนใจ

ภาษาอังกฤษ


v be hurt
ความหมายเหมือนกับ: เสียใจ , ช้ำใจ , เศร้าโศก
v be touched
คำอธิบาย: มีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงและรวดเร็วในเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบ (มักใช้เป็นสามัญในทางที่ไม่พอใจ)
คำที่เกี่ยวข้อง: be deeply moved or affected;
ตัวอย่างประโยค: เขาหวั่นไหวและสะเทือนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก
v be touched
คำอธิบาย: มีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงและรวดเร็วในเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบ (มักใช้เป็นสามัญในทางที่ไม่พอใจ)
คำที่เกี่ยวข้อง: be deeply moved or affected , be struck deeply
ตัวอย่างประโยค: ภาพแม่ลูกนอนกอดกันตายชวนให้สะเทือนใจ
adj moved
คำอธิบาย: เกี่ยวกับการมีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงและรวดเร็วในเมื่อมีสิ่งที่น่าพอ ใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบ (มักใช้เป็นสามัญในทางที่ไม่พอใจ)
คำที่เกี่ยวข้อง: touched , affected
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจเมื่อมันเป็นข่าวขึ้นมา