สะอาด

ภาษาอังกฤษ


v be clean
ความหมายเหมือนกับ: บริสุทธิ์ , ใสสะอาด , หมดจด , ไร้มลทิน
คำที่เกี่ยวข้อง: be unsoiled , be unstained
คำตรงข้าม: สกปรก , เลอะเทอะ ,
v be clean
คำอธิบาย: ไม่มีสิ่งเปรอะเปื้อน
ความหมายเหมือนกับ: บริสุทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: be fresh , be pure , be immaculate , be spotless
คำตรงข้าม: สกปรก
ตัวอย่างประโยค: บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่นั่นสงบและสะอาดดี
adj clean
คำที่เกี่ยวข้อง: immaculate , spotless , unblemished , flawless , pure , unpolluted , untainted
คำตรงข้าม: สกปรก
ตัวอย่างประโยค: บาดแผลบริเวณหน้าท้องควรกดบนแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อห้ามเลือด
adj clean
คำที่เกี่ยวข้อง: immaculate , spotless , unblemished , flawless , pure , unpolluted , untainted
คำตรงข้าม: สกปรก
ตัวอย่างประโยค: บาดแผลบริเวณหน้าท้องควรกดบนแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อห้ามเลือด