สะบัดร้อนสะบัดหนาว

ภาษาอังกฤษ


v have a slight fever
คำอธิบาย: มีอาการคล้ายจะเป็นไข้เพราะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว
คำที่เกี่ยวข้อง: have a hot and cold shivers
ตัวอย่างประโยค: แม่เฒ่าสะบัดร้อนสะพัดหนาวชอบกล หรือจะเป็นเพราะกินน้ำเย็นจัดเข้าไปมาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top