สะทกสะท้าน

ภาษาอังกฤษ


adj fearful
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , เกรงกลัว , งกงัน , หวั่นใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: dreadful , frightened
ตัวอย่างประโยค: ผมกับเพื่อนเดินต่อไปโดยไม่มีอาการสะทกสะท้านแต่อย่างไร
v tremble in fear
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , เกรงกลัว , งกงัน , หวั่นใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: quail , be frightened , fear , be afraid
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ได้สะทกสะท้านกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยสักน้อย