สะทก

ภาษาอังกฤษ


adv alarmingly
ความหมายเหมือนกับ: ตระหนก , ตระหนกตกใจ , ตระดก
v be alarmed
ความหมายเหมือนกับ: ตระหนก , ตระหนกตกใจ , ตระดก

คำที่มี "สะทก" ในคำ


สะทกสะเทิ้น v be shy
คำอธิบาย: ไม่กล้าสบตาเป็นต้น ด้วยความอาย
ความหมายเหมือนกับ: ขวยเขิน , ขวยอาย , สะเทิ้น , สะเทิ้นเขินอาย
คำตรงข้าม: ด้าน , หน้าด้าน
ตัวอย่างประโยค: หญิงจะสะทกสะเทิ้นและสงวนท่าทีเพราะไม่รู้ว่าชายจะจริงจังกับเราเพียงใด

สะทกสะท้าน adj fearful
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , เกรงกลัว , งกงัน , หวั่นใจ
ตัวอย่างประโยค: ผมกับเพื่อนเดินต่อไปโดยไม่มีอาการสะทกสะท้านแต่อย่างไร

สะทกสะท้าน v tremble in fear
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , เกรงกลัว , งกงัน , หวั่นใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ได้สะทกสะท้านกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยสักน้อยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top