สะดวก

ภาษาอังกฤษ


v be convenient
ความหมายเหมือนกับ: ฉลุย , ราบรื่น , สบาย
คำที่เกี่ยวข้อง: be comfortable , be easy to
คำตรงข้าม: ติดขัด
v be convenient
คำอธิบาย: มีความคล่องไม่ติดขัด
คำที่เกี่ยวข้อง: be comfortable
ตัวอย่างประโยค: ลูกค้าสะดวกที่จะมาพบวันนี้
adv conveniently
คำอธิบาย: อย่างคล่อง, อย่างไม่ติดขัด
ความหมายเหมือนกับ: คล่อง , ง่ายดาย , ง่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: comfortably , smoothly , expediently , easily
ตัวอย่างประโยค: ถนนตัดใหม่นี้ทำให้เดินทางได้อย่างสะดวกมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
adj easy
คำอธิบาย: ที่คล่อง, ที่ไม่ติดขัด
ความหมายเหมือนกับ: คล่อง , ง่ายดาย , ง่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: convenient , handy , smooth , comfortable , expedient