สะค้าน

ภาษาอังกฤษ


n species of creeping plant
ความหมายเหมือนกับ: ตะค้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: species of wild pepper , used as an intestinal tonic


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top